בירור מצב תביעה

על מנת לקבל עדכון באשר למצב תביעתך נא מלא את מספר ת.ז. התובע ו/או מספר הרישוי של הרכב (בתביעות רכב) ואת תאריך האירוע.


* ת.ז. תובע (כולל ס.ב) :
* מספר רישוי :
* תאריך אירוע :
* סוג תביעה :
 
 
רשימת שמאים
רשימת מוסכי הסדר